Privacy Statement

 

 

Inleiding

FleurCompany neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.  Jouw gegevens hebben wij nodig om je bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven je gegevens niet door aan derden. Ook krijg je door het achterlaten van je gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Onze privacy statement is van toepassing

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@fleurcompany.nl

Hoe gebruikt FleurCompany jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor FleurCompany persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens FleurCompany voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door FleurCompany worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: Factuuradres, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadress

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

FleurCompany heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij FleurCompany over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij FleurCompany. Je kunt verzoeken dat FleurCompany je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om FleurCompany te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van FleurCompany of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van FleurCompany te verkrijgen. FleurCompany zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat FleurCompany je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

 

Reactie FleurCompany

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@fleurcompany.nl. FleurCompany zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat FleurCompany een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien FleurCompany je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat FleurCompany verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop FleurCompany je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@fleurcompany.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop FleurCompany. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen.